Całodobowy kontakt pod nr 602 477 309 lub 506 157 028

Wypłata zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości  maksymalnie 4000 zł przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu.

Jeśli zdecydują się Państwo powierzyć nam dokonanie formalności w  związku z zasiłkiem pogrzebowym bezpłatnie sporządzimy i dostarczymy do ZUS wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty.

Wypłata zasiłku pogrzebowego ZUS na miejscu pozwala odciążyć rodzinę i ułatwia organizację pogrzebu. Nie pobieramy żadnych prowizji, a kwota zasiłku jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
  • skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.