Całodobowy kontakt pod nr 602 477 309 lub 506 157 028

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego

Dla Rodziców strata dziecka jest zawsze ogromnie bolesnym przeżyciem, niezależnie, czy dotyczy ona pożegnania kilkulatka, czy dziecka, które urodziło się martwe lub zmarło w łonie matki. Uroczysty pochówek daje ostatnią możliwość pożegnania się z potomkiem. Ceremonia pogrzebowa może mieć charakter świecki, jak i religijny. Kościół Katolicki jak najbardziej dopuszcza możliwość pogrzebu płodu – uroczystość różni się jedynie tym, że podczas pogrzebu nie odprawia się mszy pogrzebowej, lub zostaje ona odprawiona w intencji rodziców.

Rodzice muszą zgromadzić i przedstawić w firmie pogrzebowej odpowiednie dokumenty niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia pochówku dziecka martwo urodzonego. Prawo do przeprowadzenia pogrzebu potomka, który urodził się martwy – mają rodzice niezależnie od długości życia płodu w łonie matki.

Dokumenty te to karta zgonu i pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, o które rodzice muszą wystąpić do szpitala w czasie 48 godzin od stwierdzenia zgonu. Następnie z tymi dokumentami udają się do urzędu stanu cywilnego w ciągu kolejnych 3 dni, w którym wypełniają wniosek, włącznie z wagą i płcią dziecka. W przypadku poronienia we wczesnym okresie rozwoju płodu, kiedy nie można stwierdzić jego płci, rozwiązaniem jest przeprowadzenie badań genetycznych. W USC urzędnik od ręki wystawi skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. W przypadku poronień i urodzenia dzieci martwo urodzonych nie wystawia się aktu zgonu.

Rodzice dziecka martwo urodzonego mogą otrzymać zarówno zasiłek macierzyński, urlop macierzyński, jak i zasiłek pogrzebowy. Warunkiem jest wydanie przez lekarza pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (bez tego dokumentu matka nie otrzyma należnych jej świadczeń). Rodzice mają rok od śmierci dziecka na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy, lub mogą powierzyć dokonanie tych formalności naszej firmie. Bezpłatnie sporządzimy i dostarczymy do ZUS wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty.